Fingeraftryk fra Landsstævnet

Maleri og friser fremstillet i familielejren i Tuse under Landsstævnet udstilles i Sparekasen Sjælland i Holbæk. Siden skal billederne udloddes til lokale foreninger.

Foto: Foto: Kirste Ellebæk, Jørgen Juul