Festen på flyvepladsen var god

Foto: Ingrid Clemensen