Fantasien bliver sluppet løs

Bymidten bliver omdannet til et fantasiland med mange forskellige aktiviteter.

Elever til fantasidag - der fortsætter for alle

Hvordan laver man det perfekte stykke træ til et bål? Det kunne eleverne blandt andet lære i ungdomsklubben i Vestergade under Fantasy Dag.