Familiesager ligger for længe i retten

Selv om Retten i Holbæk får afsluttet flere familiesager end for et par år siden, stiger antallet af verserende sager og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Familiesager er blandt 
de sagstyper, Retten i Holbæk forsøger at prioritere. 
Der bliver da også afsluttet 
flere sager, men antallet 
af nye sager gør, 
at sagsbehandlingstiderne 
har været stigende.

Familiesager er blandt 
de sagstyper, Retten i Holbæk forsøger at prioritere. 
Der bliver da også afsluttet 
flere sager, men antallet 
af nye sager gør, 
at sagsbehandlingstiderne 
har været stigende.