Faglige organisationer holder demonstration

Før kommunalbestyrelsens møde på onsdag er der indkaldt til demonstration for at tilkendegive bekymringer over konsekvenserne af besparelser.

Demonstration mod besparelser

Før kommunalbestyrelsens møde den 22. februar var der demonstration med deltagelse af brugere fra klubtilbuddet Kig Ind i Holbæk og aktivcentrene i flere lokalområder. Besparelserne vedrørende dem er i øvrigt pillet ud af det forslag, der forelægges for kommunalbestyrelsen i næste uge - uden at det kan konkluderes, at det var demonstrationen, der var afgørende.

Foto: Allan Nørregaard

Før Holbæk Kommunalbestyrelses møde i februar var der demonstration foran det gamle rådhus, og det bliver der også før kommunalbestyrelsens møde onsdag i næste uge.

Det er SFOH, Sammenslutningen af Faglige Organisationer i Holbæk, der har indkaldt til demonstrationen på Rådhuspladsen 1 forud for kommunalbestyrelsesmødet. Her skal der skal træffes endelig beslutning om, hvilke af de besparelser på servicerammen der har været sendt i høring, der skal vedtages.

SFOH ønsker med demonstrationen at tilkendegive bekymringen over de afledte konsekvenser af besparelserne. Det være sig såvel for de berørte medarbejderes arbejdsmiljø og -vilkår som for de borgere, besparelsernes konsekvenser vil ramme, skriver René Strunch, FOA Vestsjælland, i en pressemeddelelse på vegne af organisationerne i SFOH.

Organisationerne er BUPL Midtsjælland, Holbæk Lærerkreds/Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Dansk Socialrådgiverforening. Danske Fysioterapeuter, FOA Vestsjælland, HK Sjælland, Socialpædagogerne samt Kost og Ernæringsforbundet.

Desuden støtter FH Vestsjælland arrangementet økonomisk, ligesom demonstrationen bakkes op af det lokale “Hvor er der en voksen”-initiativ.

Et presset arbejdsmiljø

I pressemeddelelsen hedder det desuden, at den kommunale velfærd i forvejen er udfordret af gentagne sparerunder i Holbæk Kommune i nyere tid.

Det påpeges også, at der er kommunale arbejdspladser, der er voldsomt udfordrede i forhold til at rekruttere den fornødne, kvalificerede arbejdskraft. I SFOH er organisationerne voldsomt bekymrede for, at denne udfordring ikke bliver mindre, når besparelsernes konsekvenser rammer arbejdspladserne og lægger et yderligere pres på et i forvejen presset arbejdsmiljø.

SFOH ønsker også med demonstrationen at tilkendegive en udtalt utilfredshed med de rammer (budgetloven), som politikerne på Christiansborg har lagt for kommunens muligheder for at yde en kommunal velfærd, man kan være bekendt. SHOH mener ikke, at det virker logisk, at en kommune, der har penge nok i kommunekassen, ikke må bruge disse til at forbedre den kommunale velfærd uden at blive ramt af sanktioner fra Christiansborg, fordi det ikke er tilladt for kommunerne at øge driftsudgifterne.

Der bydes velkommen til demonstrationen den 22. marts klokken 17.10. Derefter er der taler ved Gitte Damm, afdelingsnæstformand i FOA Vestsjælland, Hans Junker, kredsformand i Holbæk Lærerkreds, og Anja Hoyer Didriksen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråds kreds Sjælland.

Indimellem er der et par fællessange, og der er pølsevogn med gratis servering.