Få lokale anmeldelser om indbrud i juledagene

Foto: THOMAS OLSEN, Morten D. Christensen