Et nyt mødested for mænd

Foto: Claus Sørensen

Holbæk: Der har været taget tilløb. Der har været udsat. Der har været ventet i månedsvis. Og nu endelig, endelig er det lykkedes.

»Mænds Mødesteder« i Holbæk er søsat.

Det skulle være sket i begyndelsen af april, men som med så meget, hvor mennesker skulle mødes, blev det udsat.

Det stiftende møde fandt sted på »Værftet«. 24 mænd mødte op, og de fik en orientering og et kort foredrag af forskningsleder ph.d. Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, som samtidig er formand for »Mænds Mødesteder Danmark«.

Sundere mænd

Svend Aage Madsen fortalte om projektet om, hvordan mænd kan blive sundere.

Onsdag bliver mødedag, hvor man blot kan komme klokken 14 og mødes over kaffe og snak.

De fremtidige aktiviteter skal nu tilrettelægges, og idéer er der nok af:

Værksted, cykeltur, gåtur, mad og motion. Og medlemmerne kan byde ind med endnu flere forslag.

Det første møde holdes på Kystlivcentret fra midt af august.

Fast tilholdssted

Et stort ønske er et fast tilholdssted, hvor der både er et værksted, mødelokale og adgang til køkken.

Indtil videre vil man sandsynligvis bruge Kystlivcenteret.

Kim Lind Larsen og Erik Birch Eriksen har det seneste års tid arbejdet på at få ført idéen om et mødested i Holbæk ud i livet.

Helt overvældende mødte cirka 70 mænd op til opstartsmødet i februar. Siden har der været en række sammenkomster, men en egentlig stiftelse er først på plads nu. Coronakrisen har hindret det før.

Her er bestyrelsen

Til bestyrelsen valgtes Kim Lind Larsen, formand, Michael Møller Nielsen, næstformand, Bjarne Hansen, kasserer, Erik Birch Eriksen, sekretær, samt Leif Nicolaisen. Suppleanter blev Claus Hansen og Ivan Jørgensen, Revisor Henrik Starskov med Kaj Foldal som suppleant. Bestyrelsesmøderne bliver holdt som åbne møder.