Endnu et nej til tagterrassen i Søstrup

Naturklagenævnet har samme mening som Fredningsnævnent for Vestsjælland: En ny konstruktion på et hus på Sasserupvej er skæmmende i forhold til Søstrup Kirke.

Foto: Jørgen Juul
Ejendommen på Sasserupvej i Søstrup. Fredningsnævnet og Naturklagenævnet mener, tagkonstruktionen er uharmonisk, ejeren, Leif Ingemann Andersen, mener, at der er tale om almindelig dansk byggeskik, som f.eks. typehusfirmaer benytter.
Ejendommen på Sasserupvej i Søstrup. Fredningsnævnet og Naturklagenævnet mener, tagkonstruktionen er uharmonisk, ejeren, Leif Ingemann Andersen, mener, at der er tale om almindelig dansk byggeskik, som f.eks. typehusfirmaer benytter.

Om der er tale om en uharmonisk tagkonstruktion eller en flot løsning på et hegn omkring en tagterrasse er parterne ikke enige om. Fredningsnævnet for Vestsjælland mener det første og bakkes nu op af Naturklagenævnet. Naturklagenævnet siger, at konstruktionen på ejendommen Sasserupvej 29 i Søstrup ikke lever op til den oprindelige godkendelse fra 2001 og finder ikke, at der er grundlag for at dispensere. Dermed bakker Naturklagenævnet op om beslutningen truffet Fredningsnævnet i februar.

Fredningsnævnet for Vestsjælland var i Søstrup sidst på sommeren 2008 i en anden forbindelse, og det var på det tidspunkt, nævnet blev opmærksom på huset på Sasserupvej. Dengang var byggeriet ikke færdigt, og der var en forskel i forhold til det tilladte, mente nævnet.

I 2001 gav Fredningsnævnet tilladelse til, at en sidebygning, et dueslag og et drivhus på ejendommen, der ejes af Leif Ingemann Andersen, blev revet ned, og at der blev opført en ny bygning til boligen.

Nævnet: Det er ikke almindelig byggeskik

Fredningsnævnet – og nu Naturklagenævnet – mener, at byggeriet på tre punkter skiller sig ud fra det, der blev godkendt dengang. I forlængelse af taget er der opført en tagdækning på den sydvendte terrasse langs skellet til naboejendommen. Desuden, siger Frednsingsnævent, er tagkonstruktionen ændret i forbindelse med byggeriets terrasse i det sydvestlige hjørne, så der ud for terrassen er et »hul« ind i tagfladen. Desuden er fundamentet i byggeriets sydvestlige hjørne rettet op, så hele den sydvendte facade flugter, hvor der tidligere var tale om et knæk.

Fredningsnævnet mener, at konstruktionen virker skæmmende for udsigten til og fra Søstrup Kirke.

Naturklagenævnet er altså af samme opfattelse som Fredningsnævnet for Vestsjælland og mener heller ikke – modsat Leif Ingemann Andersen – at der er tale om almindelig dansk byggeskik.

I afgørelsen fra Naturklagenævnet hedder det:

»Efter Naturklagenævnets vurdering ses den omhandlede taglignende konstruktion ved terrassen ikke at fremgå af det projektmateriale, der blev fremsendt til Fredningsnævnet i forbindelse med godkendelsen af det omhandlede byggeri. Den omhandlede taglignende konstruktion ved vestmuren omkring terrassen er således ikke markeret eller visualiseret på tegningerne. Det er endvidere Naturklagenævnets vurdering, at den valgte løsning ikke kan betragtes som værende almindelig dansk byggeskik«.

Naturklagenævnet skriver videre, at det ikke finder anledning til at ændre på Fredningsnævnets vurdering af, at den valgte løsning er skæmmende for kirkens omgivelser, og at man ikke finde forhold, der kan begrunde en dispensation.

»Der bør meddeles afslag til det ansøgte«, skriver Naturklagenævnet.

Afgørelsen truffet i Fredningsnævnet stadfæstes altså.

Da Venstrebladet tidligere på året talte med Leif Ingemann Andersen, fortalte han, at mange i lokalområdet har givet udtryk for, at han har fundet en god løsning med byggeriet.

– Jeg mener absolut, at der er tale om traditionel, dansk byggeskik, sagde han. Der er flere typehusfirmaer, der benytter den samme løsning i deres byggerier. At sætte et gelænder op, som der tidligere var om terrassen, vil til gengæld være skæmmende.

julle nordvest.dk