Drop kampretorikken: Temamøde om lokale uddannelser

Konference: Placer uddannelserne, hvor der er behov, og lokale står klar til at bygge den op, lød en af konklusionerne på en konference om lokal uddannelse.

Drop kampretorikken: Temamøde om decentrale uddannelser

Holbæk: Tirsdag eftermiddag var gymnastiksalen på Østre Skole omdannet fra kantine for fire statslige institutioner til konferencesal for 120 uddannelsesaktører fra hele landet. De var samlet til debat om kvalitet på de mange – ofte mindre – uddannelsesudbud, der er spredt uden for de store byer.

Det skriver Danmarks Akkrediteringsinstitution i en pressemeddelelse.

Livlige stemmer forstummedes mellem stolerækkerne, da Anette Dørge, der er direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution, tog ordet og bød velkommen til Østre Skole. Det gjorde hun med en personlig erindring om, hvordan reaktionerne på lukningen af læreruddannelsen i Holbæk i 2014 hurtigt havde fundet vej til hendes daværende kontor i Bredgade.

120 aktører på uddannelsesområdet fra hele landet var tirsdag samlet på Østre Skole. Privatfoto

– Lukningen af læreruddannelsen her i byen illustrerer det dilemma, der kan være mellem på den ene side at have et ønske om at have videregående uddannelser lokalt og på den anden side at kunne tilbyde uddannelser med en tilstrækkelig høj kvalitet. Netop det dilemma skal vi tale meget mere om i dag siger Anette Dørge i pressemeddelelsen.

Med de ord bød hun op til en eftermiddag med fokus på, hvad der skal til for at opbygge inkluderende studie- og læringsmiljøer, der kan blomstre og slå rod i lokalsamfund i hele landet.

Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen deltog i en paneldebat om konsekvenserne af den brede politiske aftale om flere lokale uddannelsesmuligheder.

Henover de næste tre timer blev det spørgsmål taget op af veloplagte oplægsholdere og paneldeltagere. De talte ind i dagens to overordnede temaer om henholdsvis studie- og læringsmiljøer og udbudsstedernes lokale forankring med afsæt i erfaringer fra blandt andet Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Grenaa.

Lokal pionérånd og konkret efterspørgsel fra lokale arbejdsgivere, som er parate til at stille praktikpladser og studiejobs til rådighed, var blandt ingredienserne i den opskrift på bæredygtige decentrale udbud, der tog form i løbet af eftermiddagen. Nytænkning i forhold til at hente viden fra forskning og praksis ind i uddannelserne – og til at skabe faglige studiemiljøer, som favner både studerende og undervisere, der trives med nære relationer, var også en del af opskriften. Endelig blev der opfordret til at tænke uddannelse anderledes og i stedet udforske potentialerne i fleksible, hybride læringsformater.

Som eftermiddagen skred frem blev der trukket tråde til konsekvenserne af den brede politiske aftale om at skabe bedre og flere uddannelsesmuligheder i hele landet fra forrige år. Det skete i den sidste paneldebat, der blandt andet var med deltagelse af Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Her var der enighed om, at nye lokale uddannelser lykkedes bedst, når de bliver placeret der, hvor der behov for dem, og hvor der står lokale aktører klar til at bygge dem op. I forlængelse heraf lød der et ønske om at tage kampretorikken og ideologien ud af uddannelsespolitikken for i stedet at give plads til at lade de nye lokale uddannelsesudbud vokse op nede fra.

ara