Denne skole foreslås lukket

Forslag: Stestrup Skole kan være fortid efter dette skoleår. Børne- og skoleudvalget skal i næste uge beslutte, om et forslag om at lukke skolen skal sendes i høring.

Børne- og skoleudvalget skal beslutte, om et forslag om at lukke Stestrup Skole efter dette skoleår skal sendes i høring. Foto: Peter Andersen

Stestrup/St. Merløse: I Holbæk Kommune har man i flere år gjort en indsats for at bevare og understøtte de mindre skoler i kommunen. Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd.

I næste uge skal børne- og skoleudvalget i Holbæk Kommune nemlig beslutte, om et forslag om at lukke Stestrup Skole og lægge den sammen med St. Merløse Skole skal sendes i høring.

Stestrup Skole og St. Merløse Skole udgør allerede i dag én samlet skole sammen med Ugerløse Skole.

Forslaget om at lukke Stestrup Skole er en direkte konsekvens af, at der pt. kun er 17 elever på skolen fordelt på 0. til 3. klasse. Det forventes, at elevtallet falder yderligere i dette skoleår til 15. Derudover er der kun indskrevet to elever til skolestart i Stestrup efter sommerferien.

I dagsordenen til børne- og skoleudvalget fremgår det, at det er skoleledelsens faglige vurdering, at en skoleafdeling med så få elever fordelt på 4 klassetrin ikke tilbyder et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring og trivsel.

I Stestrup har man forsøgt at tage hånd om problemerne med det lave elevtal.

I juni sidste år nedsatte man eksempelvis en arbejdsgruppe, der havde til opgave at skaffe flere elever til Stestrup Skole. Men arbejdsgruppen, som blandt andet består af medlemmer af børne- og skoleudvalget, lokalforum, skolebestyrelsen og medarbejdere fra Stestrup Skole og Stestrup Børnehus, har altså ikke haft succes med den opgave.

Plan for overgang

Hvis det bliver besluttet, at de to skoleafdelinger skal lægges sammen, vil der sammen med medarbejdere, forældre og elever blive lavet en plan for elevernes overgang til St. Merløse.

Forældre og elever på Stestrup skoleafdeling har også mulighed for at benytte frit skolevalg, hvis de ønsker plads på en anden skole.

Hvis børne- og skoleudvalget beslutter af sende forslaget i høring, er det skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole, forældrebestyrelsen i distrikt Kildedam samt i Stestrup lokalforum, der er høringsberettigede.

Høringsperioden vil vare fra den 9. marts til den 28. marts.

Holbæk Kommunalbestyrelse træffer den endelige beslutning den 26. april.