Den fri abort på museum

Foto: Peter Andersen, Jørgen Juul