De sædvanlige rammes: Børn, ældre og specialområdet

Debat

I 2016, da Holbæk Kommunes kasse var faretruende tom, blandt andet på grund af byggeriet af sportsbyen, blev cirka 300 stillinger i kommunen nedlagt, enten ved naturlig afgang (de færreste) eller ved afskedigelser (langt de fleste).

Center for Specialundervisning (CSU) fik et ordentligt ”hug”. Op imod 15 stillinger blev skåret væk.

I det team, der siden 1990 har stået for udvikling og varetagelse af undervisning for voksne med pådraget hjerneskade, blev to ud af fire specialiserede undervisere afskediget. Dette medførte, at kursister måtte afbrydes i deres undervisningsforløb og undervisningstilbuddet måtte halveres. Hurtigt opstod en venteliste, som efter kort tid var på mere end et år.

Efter mere end tre år var det efterhånden lykkes at genopbygge undervisningstilbuddet. Dog ikke i fuldt omfang i forhold til tidligere.

Personer, som har pådraget sig en hjerneskade, har brug for at nyorientere sig mod en totalt omvæltet tilværelse. Efter endt genoptræning bliver de overladt til sig selv, hvis der ikke er et specielt undervisningstilbud, hvor de kan orientere sig mod, og arbejde med, den nye livssituation de nu står i. Derfor vil lang ventetid være et stort problem.

I årene op til 2016, både i tiden under Vestsjællands Amt og i årene 2007-16 under Holbæk Kommune, var Hjerneskadeundervisningen på CSU Holbæk et af de steder, som blev anset som foregangsbillede for flere specialundervisningsinstitutioner omkring i landet. Det sluttede brat.

Nu står de specialiserede områder igen overfor truende besparelser, der kan koste viden og erfaring i de teams, der måtte blive beskåret. Men ikke mindst vil det koste livskvalitet for de voksne, som fremover måtte pådrage sig en hjerneskade, og dermed miste muligheden for et tilbud tilrettelagt med henblik på, at de skal tilbage til et liv, som for de fleste er særdeles forandret.

Det må ikke ske. Der er så meget på spil for disse mennesker.

Torben Præst

pensioneret exam.neropæd./speciallærer

Skrænten 46

Holbæk