Bygninger på skole rives ned

Fornyelse: To nedslidte bygninger forsvinder til fordel for udeareal.