Butikker lukker på stribe i Svinninge

To forretninger og en klinik drejer nøglen i Svinninge. Svært at kæmpe imod, konstaterer erhvervsforeningens formand.

Foto: Peter Andersen