Brev til Folketinget om vindmøller

En af naboerne til de mulige vindmøller ved Sandby skriver til klima-, energi- og forsyningsudvalget i et forsøg på at undgå store vindmøller på land.

Debat: Vindmøller skal placeres med omtanke

Kun mindre husstandsvindmøller bør tillades på land, mens større vindmøller skal ud på havet, mener Preben V. Nielsen, der har skrevet til Folketingets klima-, energi- og forsyningsudvalg.

Foto: Per Christensen