Borgermøde om 230 nye boliger

Vejforholdene kan måske blive et emne ved mandagens møde om det nye boligområde ved Aggersvoldvej, venter Lokalforum.

Hovedadgangsvejen til det nye boligområde i den nordlige del af Jyderup bliver Aggersvoldvej. Spørgsmål om den øgede trafik kan måske komme til at spille en vis rolle på det borgermøde, som Holbæk Kommune indbyder til mandag den 3. oktober.