Borgere skal i høj grad inddrages i lokalplan

Beboerne skal involveres mere end sædvanligt i arbejdet med en ny lokalplan.