Boligstrategi i Holbæk Kommune

Debat

Kommunalbestyrelsen fik sidste år udarbejdet en analyse af bolig og bosætning i kommunen, den såkaldte Exometric-undersøgelse. Denne undersøgelse gav mange svar, men ikke alle svar. Der er behov for mange flere boliger i hele Holbæk Kommune. Kommunalbestyrelsen har derfor igangsat en runde med borgermøde i alle kommunens områder. Det er som udgangspunkt lokalområderne alene eller sammen med naboområder, der afholder møderne og dermed sætter dagsordenen. Medlemmer af kommunalbestyrelsen og forvaltningen deltager også.

Exometric-rapporten peger på, at søgningen til bosætning primært er til Holbæk og de større byer. Hvis vi vil ændre denne tendens, kræver det en stor indsats af såvel lokalområderne som af kommunalbestyrelsen.

Vi hører fra tid til anden om ønsker til en anden slags boliger end bare parcelhuse. Vi bør derfor planlægge ud fra de ønsker, men også ud fra hvad der er det muliges kunst. Hvis der i lokalområderne skal være vækst, og det ønsker vi alle, så kan løsningen være projekter som Alkes Have i Knabstrup være løsningen. Her har lokale kræfter sammen med et alment boligselskab (de almene boligselskaber er en blomst, som er groet i Socialdemokratiets baghave) lavet et meget visionært projekt med et bofællesskab med 40 boliger. Dette projekt vil helt klart være et løft til Knabstrup.

Denne model kunne jeg godt se udbredt til andre lokalområder. Der kan sikkert findes andre modeller, som kan være med til at skabe udvikling i lokalområderne. Det er helt nødvendigt, at den lokale forankring er til stede. Udviklingen kommer ikke af selv.

Mogens Justesen

KB-medlem (S)

Holbæk Kommune