Børnehavnelukning truer

Foto: Peter Andersen
Jyderup. Små synger på Mariendal Holbækvej 102. Foto: Peter Andersen
Jyderup. Små synger på Mariendal Holbækvej 102. Foto: Peter Andersen Peter Andersen

Jyderup har i dag tre daginstitutioner, men det tal bliver efter alt at dømme reduceret i fremtiden.

I øjeblikket er en arbejdsgruppe i gang med at se på, om der kan nedlægges en eller flere institutioner i stationsbyen. I stedet skal der efter planen bygges et helt nyt børnehus, som den eller de nedlagte institutioner så skal flytte ind i.

I starten af maj vil arbejdsgruppens arbejde blive præsenteret på et dialogmøde, inden Udvalget for børn i Holbæk Kommune skal tage endeligt stilling til, hvor mange institutioner, der skal være i Jyderup i fremtiden.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt torsdag.