Balancen mellem bymidten og megacentret

Et forslag til en ny lokalplan for Holbæk Mega Center sendes i høring. Nogle politikere er bekymret for, at ændringerne kan gå ud over bymidten.

Balancen mellem bymidten og megacentret

Hvis et forslag til en ny lokalplan vedtages, vil der være bedre muligheder for, at der kan komme aktivitet i den gamle Silvan-butik, der har stået tom i over tre år. Nu er der krav om, at den skal anvendes til bukker, der alene forhandler særligt pladskrævende udvalgsvarer. Med en ændring vil der også kunne ligge en eller flere butikker, der sælger almindelige udvalgsvarer, dog på mindst 1000 kvadratmeter.

Foto: Jens Wollesen
<p>Ifølge forslaget til en ny lokalplan for Holbæk Mega Center skal der blandt andet gives flere udviklingsmuligheder. Det skal ske ved, at der gives tilladelse til at etablere store udvalgsvarebutikker i de områder, hvor der nu er krav om, at det skal være butikker til særligt pladskrævende varegrupper. </p>