Antallet af boliger reduceres efter indsigelser fra naboer

Naboerne havde helst set, at der fremover ikke skulle være mulighed for at bruge Allerupgaard til institutionsformål, men det ønske får de ikke opfyldt.

Antallet af boliger reduceres efter indsigelser fra naboer

En lokalplan for Allerupgaard på Kalundborgvej i Holbæk er godt på vej til at blive vedtaget.

Foto: Per Christensen
<p>Høringssvaret fra en række naboer til Kalundborgvej 213 i Holbæk har langt fra resulteret i de ændringer, som de efterlyste. Der er sket enkelte ændringer, blandt andet er det maksimale antal af boliger skåret ned fra 27 til 20. Men ønsket om, at adressen ikke skulle kunne huse institutionsformål, får de ikke opfyldt. </p>