Troede ikke det kunne være sandt: Derfor holdt medarbejder oplysninger tilbage

I ni måneder tav en ledende medarbejder i Hørsholm Kommunes byggesagsafdeling om en afgørelse, der underkender kommunens opkrævning af gebyrer – og nu koster kommunen millioner

Solrøds borgere og virksomheder kan nu få direkte adgang til oplysninger om deres byggesager på nettet..
Solrøds borgere og virksomheder kan nu få direkte adgang til oplysninger om deres byggesager på nettet..

Politikerne i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) i Hørsholm bliver på sit møde i dag orienteret om en afgørelse i Byggeklageenheden, der betyder, at Hørsholm Kommune skal tilbagebetale omkring tre millioner kroner til borgere, der har betalt for meget i byggesagsgebyrer.

Den orientering skulle politikerne dog have haft for længe siden. Faktisk for ni måneder siden.

For afgørelsen i Byggeklageenheden går tilbage til 24. januar. Først i dag, 17. september, bliver MPU orienteret.

Forklaringen er, at sagen i den periode har ligget og 'dampet' på en medarbejders bord.

Klar fejlvurdering

"Det er en klar fejlvurdering. Udvalget skulle have haft en orientering i samme øjeblik vi fik kendskab til sagen," siger direktør for By og Erhverv, Ole Stilling.

Han bekræfter over for Ugebladet, at der er tale om 'en medarbejder på ledelsesniveau', der har holdt sagen tilbage.

Fejlvurderingen består ifølge Ugebladets oplysninger i, at den pågældende medarbejder ikke orienterede politikerne i MPU, fordi han ikke troede på, at Byggeklageenhedens afgørelse kunne være korrekt, og at den ville blive omstødt. Medarbejderen fandt det derfor ikke nødvendigt at orientere det politiske niveau.

Denne vurdering blev direktøren, efter eget udsagn, ikke involveret i.

En principiel sag

"Jeg vil dog understrege, at uanset om man kan have en mening om, hvorvidt afgørelsen er korrekt eller ej, så burde det politiske niveau have været orienteret under alle omstændigheder – al den stund, at det er en meget principiel afgørelse og det faktum, at afgørelsen betød, at der straks blev ændret beregningsmodel for noget så borgernært som byggesagsgebyrer," forklarer Ole Stilling, der har haft "en alvorlig snak" med den pågældende medarbejder.

Har rettet ind

Kommunen opkræver nu efter den nye model. Den blev indført straks efter at kendelsen blev kendt.

Afgørelsen kan ikke ankes, med mindre man går til domstolene for at få den prøvet.

Dybt utilfredsstillende

Jan H. Klit (K), formand for MPU, er ærgerlig "og ked af det" og oplyser til Ugebladet, at han først er blevet orienteret om sagen for et par dage siden.

Udvalgsformanden ønsker imidlertid ikke at kommentere forløbet med andet end at han kalder det "dybt utilfredsstillende."

"Nu må vi se, hvad der er gået galt. Indtil videre vælger jeg at tro på, at det er sket, fordi der er tale om en presset afdeling," siger Jan H. Klit.

Han er til gengæld parat til at diskutere, om Hørsholm Kommune har valgt rigtig ved at lade byggesagsgebyrer være helt og holdent brugerbetalt frem for eksempelvis at finansiere dem over skatten.

"Det står jo ikke nogen steder, om vi skal gøre det ene eller det andet. Vi skal have den model, der er mest gennemsigtig," lyder det fra MPU-formanden.

Hørsholm har politisk valgt den rene brugerbetaling. Og Hørsholm er den kommune i landet med det højeste byggesagsgebyr på 963 kr. i timen.

Sådan begyndte det

Gebyrsagen har sine rødder i en byggesag fra 2016. En borger i Folehavekvarteret fik godkendt sit udhus.

Naboen var knap så tilfreds: Udhuset var for højt og der var også noget galt med tagets hældning.

Kommunen besigtigede udhuset og bad efterfølgende bygherren sende revideret materiale om projektet.

Det blev herefter endeligt godkendt, og kommunen sendte en regning på 6497 kr. i gebyr for 7½ timers sagsbehandling på sagen til bygherren.

Lige voldsomt nok

Det var lige voldsomt nok, mente bygherren. Han klagede og henviste til, at der på den almindelige byggesag kun var beregnet fire timer, så han kunne ikke se nogen grund til at skulle betale for 3½ timer oven i på grund af naboens klage.

Det mener Byggeklageenheden nu nok at kommunen må. Bare der ikke kradses ind for hver påbegyndt halve time. For så kan brugeren komme til at betale for tid, hvor der rent faktisk intet sker.

Derfor skal kommunen nu gennemgå 712 sager og 10.250 registreringer siden 2015 for at finde frem til, hvor mange penge den enkelte borger nu skal have tilbagebetalt.

En endelig opgørelse – og hvordan sagen skal tackles – skal lægges frem for MPU i oktober.