Skolen der blev glemt

Af Brian Thuesen, forælder på Lundvejsskolen, Esbern Snares Vej 4, Rungsted Kyst:

De fleste hørsholmborgere kender kommunens fire skoler. Rungsted, Vallerød, Usserød og Hørsholm. Alle fire gode skoler, som kommunen med rette er stolt af. Men hov, vi har faktisk en femte kommuneskole; Lundevejsskolen, som er kommunens tilbud til elever med særlige behov.

Skolen blev etableret i 2019, som en samling af kommunens daværende specialtilbud. Du kendte den måske ikke eller havde glemt den igen, og det lader også til, at kommunen og politikerne har glemt den igen.

For siden den blev præsenteret med flotte plancher og taler, så har kommunen ikke gjort den færdig. Indendørs er den lovede inventar ikke leveret og udendørs står en gold, jordet græsplæne tom og bliver sjældent benyttet.

Skolens elever har forskellige behov. Nogle gange er der brug for at kunne trække sig og få ro, og andre gange er der brug for at komme af med den uro, man kan have i sin krop. Begge dele kræver ordentlige faciliteter, som kommunen har lovet, men ikke leveret.

Uden ordentlige rammer kan selv mindre problemer fylde meget og vokse sig store, og det er desværre det, der sker på skolen.

Det glæder mig oprigtigt, at kommunen i det netop vedtaget budget har prioriteret skoleområdet. Alle fire af de store skoler får tocifrede millionbeløb, og hver en krone er dem velundt. Men den glemte skole er slet ikke nævnt i budgettet og dermed ikke prioriteret. Det synes jeg er en skam, og det kan vi ikke være bekendte overfor vores børn.

Så kære politikere, skal vi ikke tage en ting ad gangen? Hvornår gør I rammerne på Lundevejsskolen færdige, så den passer til børnenes behov?

Lundevejsskolen Hørsholm Kommune Privatfoto