Plejehjem koster på erhvervsvenlighed

Radikale i kommunalbestyrelsen i Hørsholm vil ikke ofre kommunens sidste erhvervsgrund på et plejehjem

Står det til flertallet i kommunalbestyrelsen skal der her, på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo, bygges et privat plejehjem med 60 boliger. Det bliver dog uden radikale stemmer. Foto: Fred Jacobsen
Står det til flertallet i kommunalbestyrelsen skal der her, på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo, bygges et privat plejehjem med 60 boliger. Det bliver dog uden radikale stemmer. Foto: Fred Jacobsen

Et friplejehjem skal ligge i et boligområde. Ikke i et område, hvor det vil begrænse eksisterende erhvervsvirksomheder i at udvikle sig.

Derfor vil tilhængerne af et privat (fri)plejehjem på to erhvervsmatrikler på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo møde modstand fra kommunalbestyrelsens to radikale medlemmer.

"Lad mig slå fast, at vi ikke er imod private plejehjem. Slet ikke. Vi skal bare ikke inddrage en af kommunens sidste erhvervsgrunde til det," lyder meldingen fra Henrik Klitgaard.

Fra erhverv til bolig

De to matrikler er udset til at skulle rumme et friplejehjem med 60 boliger. Før det kan lade sig gøre, skal der udarbejdes en ny lokalplan. Grundens status skal nemlig ændres fra erhvervs- til boligformål.

Lokalplanen har fået nummer 180 og er på en prioriteret liste over otte lokalplaner, som Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) får forelagt på sit næste møde den 21. januar.

Ifølge den liste skal lokalplan 180 fremlægges til politisk behandling i april.

Interessen daler

"Det stemmer vi Radikale imod," fastslår Henrik Klitgaard og begrunder sin modstand med, at den ændring vil fjerne kommunens sidste erhvervsgrund. Derudover vil et plejehjem i det område genere eksisterende erhvervsvirksomheder.

"Det vil jo så være sådan, at virksomhederne så skal indrette sig efter, at der er boliger i nærheden. De må for eksempel ikke køre ud med varer før kl. 7, og der må ikke være støj. Det vil være begrænsende for erhvervslivet og vil også betyde, at interessen for at etablere sig i Hørsholm daler. Og Hørsholm klarer sig i forvejen ikke særlig godt i diverse undersøgelse om erhvervsvenlighed," advarer viceborgmesteren.

Løbet er ikke kørt

Henrik Klitgaard, Hørsholms fortælling om sig selv er at være bopælskommune. Så: Er løbet ikke kørt i forhold til at være erhvervskommune?

"Det synes jeg ikke. Der er 100 virksomheder knyttet til håndværkerforeningen, og jeg mener, at der er rigeligt at tage af til boligudvikling med PH Park, Hannebjerg, stationsområdet i Kokkedal, Kokkedal Vest, Gyngehesten…så nej, det løb er ikke kørt."

Klar til to plejehjem

Hørsholm har to områder i spil til friplejehjem. Et i forbindelse med stationsområdet i Kokkedal, det andet på hjørnet af Kokkedalsvej og Ved Klædebo.

På mødet i Miljø- og planlægningsudvalget den 17. september sidste år anbefalede kommunens administration et byggeri med en bebyggelsesprocent på 50 i to etager og punktvis tre etager.

Politikerne vil dog have flere plejehjemspladser og samledes derfor om en bebyggelsesprocent på 85, som betyder et plejehjem i tre etager med plads til 60 boliger.

På samme møde stemte udvalgets konservative flertal for udbuddet af Kolledal stationsområde, hvor der kan komme et privat plejehjem med 70 pladser.