Plan over 1000 historiske huse

Foto: Julie Grothen

Hørsholm: For at beskytte en vigtig kulturarv, har kommunalbestyrelsen netop vedtaget at sende et lokalplanforslag i offentlig høring.

Lokalplanforslaget omfatter kommunens cirka 1000 bevaringsværdige bygninger og indebærer, at de bevaringsværdige bygninger ikke kan nedrives eller ændres i det ydre uden forudgående tilladelse.

Sammenlignet med resten af landet, rummer bebyggelsen i Hørsholm Kommune helt usædvanlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Kommunen har mange velbevarede enkeltbygninger og en række helstøbte kulturmiljøer, der spænder fra den gamle klædefabrik til nogle af de nyere tæt-lav og rækkehusbebyggelser. Listen af bevaringsværdige bygninger omfatter godt og vel 500 enkeltbygninger i villakvartererne og knap 500 rækkehuse og andre samlede bebyggelser.

r.

Næsten alle landets store arkitekter fra midten af 1800-tallet og frem til vor tid har tegnet huse, der findes i Hørsholm Kommune.

Et andet særligt træk ved Hørsholm er miljøerne omkring klædefabrikken og de mange tidlige industrianlæg med de helstøbte kvarterer med arbejder- og funktionærboliger. Bygningerne omkring kystbanen har også et klart og funktionsbetinget udtryk og en enkel udsmykning med fine murværksdetaljer.

Særligt for Hørsholm, er også det fine samspil med landskabet, der karakteriserer både den ældre landbrugsbebyggelse, klædefabrikken, slottet, strandvejen, kystbanen og rækkehusbebyggelserne.

Både bygningsregistranten og lokalplanen er omfattende i sideantal, og derfor har Hørsholm Kommune besluttet ikke at trykke de to publikationer i en papirudgave. Dokumenterne vil i denne uge blive lagt på kommunens hjemmeside www.horsholm.dk. På rådhuset ligger der desuden en trykt version klar til gennemsyn.