PH Park har udsigt til million-underskud

Det tyder på, at PH Park ikke kommer til at give Hørsholm Kommune en indtægt før om mange år. Tværtimod kommer Hørsholm Kommune til at betale tæt på 60 millioner kroner for PH Park.

Politikere: PH Park er visionen for fremtidens by
Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Nye skatteindtægter, en salgspris, der luner i kommunekassen, og en helt ny bydel i Hørsholm. Sådan har historien om PH Park lydt gennem de seneste år, men nu tyder det på, at Hørsholm Kommune ikke kommer til at tjene penge på byggeriet. Tværtimod kan den samlede pris for PH Park ende med at give et underskud på lige under 60 millioner kroner.

Det viser en række interne dokumenter fra Hørsholm Kommune, som Frederiksborg Amts Avis er kommet i besiddelse af. Dokumenterne viser kommunens samlede omkostninger på sygehusgrunden, ligesom kommunens indtægter fra PH Park fremgår. Tallenes rigtighed er blevet bekræftet af flere relevante kilder, som ikke ønsker at stå frem med navn, men som avisen har talt med.

Vil gerne fortælle

Én, der ønsker at stå frem med navn, er Preben Carøe, der er nyvalgt formand for Venstre Hørsholm og som er pensioneret koncerndirektør. Han har gennem det seneste år gennemgået en lang række dokumenter fra Hørsholm Kommune for at finde ud af, hvordan økonomien i PH Park hænger sammen.

– Jeg vil gerne understrege, at det ikke handler om at være for eller imod PH Park. Det handler om borgernes indsigt i kommunens økonomi. Hvis ikke vi kan få indblik i økonomien, er det svært at vide, om kommunen bliver drevet ansvarligt, og i sidste ende er det os skatteborgere, der betaler, fortæller Preben Carøe om baggrunden for det arbejde, som han startede for snart et år siden.

Inden han blev formand for den lokale Venstre-afdeling, begyndte han nemlig at grave tal frem. Ved at gennemgå kommunens regnskaber fra 2015 til 2019, og sammenholde dem med flere tingbogsattester, korrespondancer med administrationen og ved at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsesmøderne har Preben Carøe sammenstykket et billede af økonomien bag PH Park. Resultatet viser et underskud på et tocifret millionbeløb, når man sammenligner kommunens udgifter på sygehusgrunden med de indtægter, som PH Park giver. Nærmere bestemt kommer han frem til et underskud på 57 millioner, men Preben Carøe har heller ikke haft adgang til regnskabet fra 2020.

Alligevel ender han kun en million fra det tal, som Frederiksborg Amts Avis' dokumenter viser.

– Det undrer mig virkelig, at borgmesteren ikke vil diskutere det her. Hvis det var en business-case, var den dårlig, lyder konstateringen fra Preben Carøe.

Borgmester: Vi investerer i området

Borgmester Morten Slotved (K) vil ikke bekræfte den oversigt over økonomien, Frederiksborg Amts Avis har fået indsigt i. Han fortæller dog, at der er udgifter forbundet med PH Park, som ikke begrænser sig til kun at vedrøre PH Park, selvom de vedrører sygehusgrunden.

– Hørsholm Kommune laver en investering, hvor vi blandt andet har brugt 50 millioner kroner på at lave en park i PH Park, fortæller borgmesteren med henvisning til, at der i PH Park bliver etableret en park, som alle har adgang til, og som også kommer til at spilde en rolle i forhold til opsamling af regnvand.

Adspurgt om hvorvidt PH Park kommer til at give et underskud, fortæller borgmesteren, at han ikke kan udtale sig om det.

– Vi kan slet ikke sige endnu, om der kommer et underskud. Der er ingen park endnu, og vi skal omlægge kloakeringen, så vi får fremtidssikret vores spildevandssystem. Alle de ting er med i vores beregninger, men det har ikke noget at gøre med PH Park, forklarer Morten Slotved om de udgifter, som i Frederiksborg Amts Avis oplysninger fremgår som udgifter i forbindelse med etableringen af PH Park.

Den konservative borgmester medgiver dog, at der ikke nødvendigvis kommer et stort overskud fra byggeriet.

– På kort sigt er det ikke, fordi det vælter ind med overskud, men det kommer. Vi har valgt at sige, at vi skal have et effektivt byggeri med høje krav til parken og adgangen til området, således at vi får et parkområde, som kan komme hele Hørsholm til gode. Det har vi valgt at investere i. Derudover kommer der nye skatteborgere til byen, således at vi også får skatteindtægter den vej, lyder det fra Morten Slotved, der igen understreger, at han ikke vil kommentere på de konkrete tal, som avisen er i besiddelse af.

– Jeg glæder mig til, at vi skal diskutere sagen ordentligt, når de officielle dokumenter kommer, siger borgmesteren afslutningsvis.

Usikre skatteindtægter

Hørsholm Kommune modtog i 2017 en rapport fra Cowi kaldet »kommunaløkonomiske konsekvenser af nye boliger«, hvor rådgivningsvirksomheden blandt andet regner på, hvad kommunens kommende byggerier vil betyde for skatteindtægten i fremtiden.

I undersøgelsen, hvor nye boliger på Mølleshusgrunden, Gyngehesten, Hannebjerg-grunden og PH Park alle er inddraget, kommer man frem til, at Hørsholm Kommune vil have en nettoindtægt på to millioner kroner årligt, når de nye byggerier befolkes.

På nuværende tidspunkt er der dog ikke bygget beboelsesejendomme på hverken Hannebjerg-grunden – grundet en retssag mod Hørsholm Lille Skole – eller ved den tidligere institution Gyngehesten. Indtægten på to millioner kroner årligt kan derfor være behæftet med usikkerhed. Undersøgelsen blev desuden lavet, inden man hævede skatteprocenten i Hørsholm, så det er der heller ikke taget højde for i undersøgelsen.