På vej mod normale tilstande: Stor tak fra borgmesteren

Hørsholms Morten Slotved efter nedlukninger og genåbninger: "I har bakket op på allerbedste vis"

Foto: Morten Timm
Borgmester Morten Slotved er glad for opbakning under coronakrisen trods store afsavn.
Borgmester Morten Slotved er glad for opbakning under coronakrisen trods store afsavn. Morten Timm

"Borgerne og deres pårørende har bakket op på allerbedste vis, selvom der er blevet stillet store krav til at håndtere en anderledes hverdag. Det vil jeg gerne sige alle en stor tak for."

Roserne kommer fra Hørsholms borgmester Morten Slotved (K), der i en pressemeddelelse især tænker på situationen på plejecentrene og bosteder, hvor der har været besøgsforbud i en periode og hvor familier ikke har kunne se hinanden.

Afsavn og styrke

"Det har betydet et enormt afsavn og krævet ekstra styrke at komme igennem. Forbuddet er gradvist blevet lempet og nu er det heldigvis også muligt at gennemføre indendørsbesøg," lyder det fra Morten Slotved.

Han gør her midt i en lidt atypisk sommerferie status efter tre-fire måneders coronanedlukning med at konstatere, at kommunen stort set er tilbage med alle funktioner igen efter nedlukningen 11. marfts .

Det gælder også en gradvis ændring af børnenes hverdag mod det 'normale'.

Normal undervisning

Med de seneste retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen kan vuggestuer, børnehaver og skoler vende tilbage til en mere normal hverdag efter sommerferien. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering, at dagtilbud og skoler fra 1. august 2020 kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem børn i samme gruppe. Og skoleeleverne bliver igen undervist efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen og ikke nødundervisning.

Beredskab intakt

Hørsholm Kommune er dog klar til at gribe ind, hvis den poisitive udvikling ikke fortsætter, hvor afstand og god håndhygiejne er blevet en nødvendig og fast del af hverdagen overalt.

Kommunen er derfor fortsat i beredskab og kan om nødvendigt sætte ind for at håndtBeredskab intaere mulige kritiske situationer.

"I Hørsholm håber og arbejder vi for, at tingene fortsat udvikler sig i den rigtige retning, men hvis situationen ændrer sig, er vi klar til at reagere og kan træde til på rette måde."