Kontanter og smykker stjålet

Foto: Lars Sandager Ramlow