Havneudvidelse og økonomi

Luftfoto af Rungsted Havn fra vandsiden. Photo fra den 24.08.2013 Dahlbergen Søren

Af Birger Bøgeblad (V), kandidat, Ved Højmosen 23, Hørsholm:

DEBAT Kommunalbestyrelsen har vedtaget en omfattende renovering og udvidelse af Rungsted Havn. Alle partier stemte for. Hvilket skulle gøre gennemførelsen af projektet mere robust.

Finansieringen beløber sig til 180 millioner med en fordeling på 120 millioner til kommunen og 60 millioner til Rungsted havn. Finansieringen sker gennem optagelse af lån.

Vi forstår behovet og støtter projektet, men påpeger vigtigheden af en meget stram og transparent økonomi- og budgetkontrol. PH–parken er et eksempel på, hvordan det kan gå med et stort underskud til følge – 50 millioner?

Da kommunen for år tilbage hjemtog havnen påtog den sig også en risiko for at komme i en situation at skulle vælge mellem havn , skoler, børnehaver, og plejehjem.

Derfor har Venstre – i forlængelse af aftalen om udvikling ad havnen – stor fokus på dette i budgetforhandlingerne.

Vi stemte i sin tid for en selvejende institution således, at det primære økonomiske ansvar lå hos havnens interessenter. Dette fik opbakning hos et flertal i kommunalbestyrelsen. Desværre blev vedtagelsen efter et valg annulleret af en andet flertal.

Vi vil derfor følge låneoptagelsen tæt og den økonomiske styring tæt, så vi sikrer os at projektets økonomi holdes indenfor de aftalte rammer.