Et farvel til spildevand i naturen kan koste grundejere

Grundejerne i Hørsholm ender med en stor ekstraregning, når kommunens nye kloak-strategi skal realiseres. Til gengæld skal strategien sætte en stopper for spildevand i naturen

Ny kloak strategi vil påvirke hele kommunen: »Et vigtig signal«
Foto: Sophus Zarrs Soelberg
Med Hørsholm Kommunes nu vedtagede strategi »Fremtidens Kloak« er der lagt op til, at hele Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. I de områder, der er grønne på illustrationen, skal der i fremtiden indføres separat-kloakering, og det kan blive dyrt for boligejerne. Hvor dyrt, er der dog ikke enighed om. Farverne angiver det nuværende kloakeringsprincip. Illustration: Novafos og Hørsholm Kommune
Med Hørsholm Kommunes nu vedtagede strategi »Fremtidens Kloak« er der lagt op til, at hele Hørsholm Kommune skal separatkloakeres. I de områder, der er grønne på illustrationen, skal der i fremtiden indføres separat-kloakering, og det kan blive dyrt for boligejerne. Hvor dyrt, er der dog ikke enighed om. Farverne angiver det nuværende kloakeringsprincip. Illustration: Novafos og Hørsholm Kommune

I Hørsholm Kommune besluttede kommunalbestyrelsen mandag aften, at hele Hørsholm skal separatkloakeres, så man i fremtiden kan undgå, at der løber forurenet spildevand ud i naturen.

Beslutningen kan dog blive dyr for grundejerne, der ifølge Hørsholm Kommunes egne estimater skal betale 90.000 kroner for at få separatkloakeret en gennemsnitsparcel. Venstre i Hørsholm mener samtidig, at prisen kan blive meget højere.

Borgmester Morten Slotved (K) understreger i forbindelse med beslutningen, at hensynet til miljøet vejer tungest.

– Vi skal som kommune tage ansvar for at separatkloakere og tage ansvar for vores spildevand. Jeg kan ikke leve med, at vi har overløb af toiletvand ud til vores gader, åløb, søer og Øresund. Derfor er det min opfordring, at hele kommunen bliver separatkloakeret, lød det fra borgmester Morten Slotved kort før mødet, hvor den nye kloak-strategi blev vedtaget.

På nuværende tidspunkt er det meste af Hørsholm Kommune fælleskloakeret, og det betyder, at både regnvand og husspildevand ender i naturen, når der eksempelvis kommer voldsom regn, og rensningsanlæggene derfor ikke længere kan følge med. Ved at etablere kloakker, der er adskilt i ledninger med henholdsvis regnvand og husspildevand fra eksempelvis opvask og toiletskyl, håber man på færre overløb med forurenet spildevand i naturen.