Efter forbud og diskussioner: Nye lokalplaner på vej

Foto: Anna Törnqvist Jensen
Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard

Det nye Miljø- og Planlægningsudvalg besluttede på årets første møde i udvalget at sætte en række nye lokalplaner i gang for tre forskellige områder i Hørsholm.

Baggrunden for det forestående lokalplanarbejde er et politisk ønske om at værne om områdernes unikke karakterer.

Men udvalget vil også gå lidt anderledes til værks end hidtil, fortæller den nye udvalgsformand Kristin Arendt (K).

– Vi har nu sat gang i, at udvalget i første omgang skal ud og inspicere områderne, så vi kan blive klogere på, hvad det er for områder, vi planlægger for. Derudover har vi tænkt os at arrangere dialogmøder om alle tre områder, som skal sikre, at vi kan få den bedst mulige forståelse for, hvad borgerne ønsker sig, og hvad det er for et område, vi skal planlægge for. På den måde går vi altså anderledes grundigt til værks, allerede inden vi overhovedet ser det første udkast til en ny lokalplan, siger Kristin Arendt.

De tre områder, de nye lokalplaner vedrører, er Gøgevangskvarteret, området omkring Nebbegård og et område i Rungsted, der strækker sig fra Smidstrupørevej i nord til Sofievej i syd og fra Fuglevangsvej i vest til kysten mod øst.

Særligt Gøgevangskvarteret har for nylig fået stor opmærksomhed efter nogle grundejere har bygget to-etagers huse i området, der ellers primært er bebygget med huse i ét eller halvandet plan.

– Det er ret tydeligt, at borgerne i Gøgevangskvarteret ønsker, at området er mere ensartet bebygget, og at de enkelte byggerier, som stikker af, bliver forhindret, siger Kristin Arendt og tilføjer, at Miljø- og Planlægningsudvalget på mødet også afviste et ønske om at bygge i to plan i kvarteret.

I det berørte område af Rungsted har Miljø- og Planlægningsudvalget tidligere nedlagt to såkaldte §14 forbud mod at bygge tofamiliehuse i området.

I dag er området præget af store, fornemme villaer med store haver og de værdier ønsker Miljø- og Planlægningsudvalget at bevare med en ny lokalplan.

Men ifølge Kristin Arendt er det ikke helt så lige til at gennemskue, hvad der egentlig skal ske i området.

– Det er et mere blandet og komplekst område, og derfor skal vi også først blive klogere på, hvilke værdier vi ønsker bevaret, og hvad der foregår i området, inden vi klokkeklart kan sige, hvad der skal ske, siger udvalgsformanden.

Endelig er der blevet en mulighed for at omdanne Nebbegård, som tidligere har været højskole, til boliger.

En bygherre, der gerne vil stå for ombygningen, har allerede henvendt sig til kommunen. Ifølge Hørsholm Kommune forventes lokalplanforslagene at blive sendt i høring i løbet af foråret.