DF: Familien Gruelund er blevet uretfærdigt behandlet

– For nogle måneder siden blev Kommunalbestyrelsen orienteret om, at der, i forbindelse med en aktindsigt givet til tidligere borgmester Uffe Thorndahl, var fremkommet dokumenter med kritisabel og helt utilstedelig korrespondance mellem en medarbejder på rådhuset og en ekstern advokat. I korrespondancen beskrives kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund og Uffe Thorndahl i lidet flatterende og særdeles kritisable vendinger. Myndighedsrepræsentanter skal agere professionelt og selvsagt holde sig fra den slags. Især i en situation, hvor pågældende medarbejdere i flere omgange har direkte og afgørende indflydelse på sager hvori de to er centrale personer, skriver Glen Madsen i pressemeddelelsen, som kommer i kølvandet på flere større artikler i Frederiksborg Amts Avis, hvor det tidligere konservative – nu socialkonservative – medlem af kommunalbestyrelsen Thorkild Gruelund og hans hustru Anne Gruelund har fremlagt deres oplevelser af seks års kamp mod Hørsholm Kommune og »systemet« i den meget omtalte sag om vejretten til ægteparrets tidligere værtshus »Hubertus«.