DEBAT: Vil Hørsholm tiltrække børnefamilier?

Når den bedste pædagogiske kvalitet opnås ved omkring 50 børn, hvorfor bliver en tegnestue så sat til at tegne ideer til én stor fælles institution for området, spørger Lisa og Kristian Nebelin Hvidt i dette debatindlæg. Her ses Ulvemosehuset, der er en af de institutioner, som er i spil til at blive nedlagt til fordel for en ny og større institution. Foto: Kim Rasmussen
Når den bedste pædagogiske kvalitet opnås ved omkring 50 børn, hvorfor bliver en tegnestue så sat til at tegne ideer til én stor fælles institution for området, spørger Lisa og Kristian Nebelin Hvidt i dette debatindlæg. Her ses Ulvemosehuset, der er en af de institutioner, som er i spil til at blive nedlagt til fordel for en ny og større institution. Foto: Kim Rasmussen

Lisa og Kristian Nebelin Hvidt, Hannelundsvej 5, Rungsted Kyst

På borgermødet den 30. januar blev indledende planer for en helhedsplan for Rungsted stationsområde præsenteret af arkitektfirmaet EFFEKT med efterfølgende debat. Et af temaerne var daginstitutionstilbuddet for området.

I øjeblikket ligger der i området én mindre meget velfungerende børneinstitution, nemlig Ulvemosehuset, der har plads til 40-45 børn. Denne børneinstitution har om noget været en af årsagerne til, at der nu føres en borgerinddragende proces efter tidligere planer om dennes lukning i efteråret 2017.

Rungsted mangler institutionspladser, og naturligt skal en kapacitetsforøgelse tænkes ind i helhedsplanen for området. På borgermødet kunne stilles spørgsmål til

arkitektfirmaet EFFEKT, og som aftenen skred frem stod det klart:

* at tegnestuen arbejder ud fra forudsætningen om, at institutionstilbuddet i Rungsted skal samles i én institution.

* at tegnestuen ikke kendte børnekapacitetsbehovet for Rungsted.

Vigtigheden af at samle dagtilbuddet i én institution blev under debatsessionen forsvaret ud fra et administrativt synspunkt af en ledende kommunal medarbejder, der efterfølgende i øvrigt kunne oplyse os alle (inklusiv arkitektfirmaet), at det samlede institutionsbehov i Rungsted svarer til 90 børn.

Spørgsmålet er, hvornår er det i den borgerinddragende proces blevet besluttet, at man opnår det bedste dagtilbud ved at samle børnene i én stor institution?

Denne forudsætning tyder på at være en administrativ tillagt præmis ud fra en new public managements ideologi om at 'større er bedre'.

Fra forskning er det fastslået, at den bedste pædagogiske kvalitet opnås i institutioner med op til 50 børn, så hvorfor ikke bevare Ulvemosehuset som selvstændig institution, evt opnormere denne med op til 5-10 pladser, og så supplere med at bygge endnu en institution af ca samme størrelse i området?

Når den bedste pædagogiske kvalitet opnås ved omkring 50 børn, hvorfor bliver en tegnestue så sat til at tegne ideer til én stor fælles institution for området tilmed uden at kende de nødvendige nøgletal for børnekapaciteten?

Fælles for de fremlagte planer for institutionsområdet er alle en klar fortætning af arealet for institutionsbørnene. Spørgsmålet er om det er sådan, man vil tiltrække børnefamilier til kommunen?