DEBAT: Sophienberg på afveje

Af Ib Lunde Rasmussen, Lange-Müllers Allé 2, Rungsted Kyst:

DEBAT: Sophienberg på afveje

Der er strenge begrænsninger på, hvad Sophienberg Slot kan anvendes til og hvordan den ydre fremtræden skal være. Eksempelvis står der i § 8.1 i lokalplanen “ingen form for skiltning og reklamering - herunder ved flagning - må finde sted, skriver Ib Lunde Rasmussen, der har sendt dette foto til redaktionen.

Sophienberg Slot har sin egen lokalplan der hedder 82. Af planen fremgår at hovedbygningen og muren samt havens anlæg er fredet efter bygningsfredningsloven.

Der er meget strenge begrænsninger på, hvad ejendommen kan anvendes til og hvordan den ydre fremtræden skal være. Eksempelvis står der i § 8.1 i lokalplanen “ingen form for skiltning og reklamering – herunder ved flagning – må finde sted”.

Så en ting er den formelle lokalplan, noget andet er hvad der rent faktisk foregår på ejendommen. Der reklameres således ved flagning på tre flagstænger ud mod Strandvejen for ejendommens ejer Calum, der som bekendt er ved at færdiggøre et stort byggeri på den gamle sygehusgrund.

I lokalplanen står der i §3, at området kun må anvendes til erhvervsformål. Det har indtil nu begrænset sig til administrations- og kursusvirksomhed. Men desværre uden større kommerciel succes.

Nu tumles der med planer om byggeri af et større antal boliger. Det er tanken, at placeres et antal boliger inden for rammerne af de bygningsfredede bygninger. Men man vil gerne have flere boliger ind i projektet. Derfor er der planer om at placere sådanne uden for muren.

Uden forudgående tilladelse har man derfor fældet et antal træer på nordsiden af muren, idet tanken kunne være at bygge på skrænten i det smalle stykke mellem den fredede mur og det åbne areal, hvor hundeejere går tur.

Som en ekstra krølle på halen har en pensioneret kystingeniør i Ugebladet fremlagt borgerforslag om, at en del af engen op til Sophienberg Slot omdannes til en sø ved, at man begrænser afløbet fra engen ud til Øresund.

Kommunen har i samme åndedræt rent faktisk begrænset afløbet, så vandstanden på engen er steget med det resultat, at man får våde fødder, når man passerer engen, og at den kommunale gangsti forbi slottet er blevet delvist oversvømmet.

Men naturligvis vil en begrænsning af trafikken i området omkring de eventuelt kommende boliger få disse til at stige i pris.

Som bekendt har Hørsholm en konservativ borgmester som sammen med de røde har et absolut flertal, som traditionelt følger ham i tykt og tyndt. Og byggeplanerne omkring Sophienberg Slot kræver en ny lokalplan og en godkendelse i regionen for at alt kan gå lovligt til.

Så alt er muligt. Nu må vi se hvad der sker.

Byggeplanerne omkring Sophienberg Slot kræver en ny lokalplan og en godkendelse i regionen for at alt kan gå lovligt til, skriver Rungstedborger Ib Lunde Rasmussen i dette indlæg. Arkivfoto