DEBAT: Skattestigning og gebyrhop i 2021

DEBAT: Skattestigning og gebyrhop i 2021
Foto: Morten Timm
Billedtekst
Billedtekst Morten Timm

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholms borgere kan ikke kun se frem til en skattestigning i 2021. De må også forberede sig på endnu en stigning i gebyrerne til affaldshåndtering. Disse gebyrer er de senere år steget ret voldsomt, i alt 47 % over 4 år.

Derfor har jeg bedt Hørsholm Kommunes administration forklare mig baggrunden for det.

Kommunens svar er langt. Essensen er, at der har været store udgifter til at indfase den nye affaldsordning, bl.a. til diverse udbud, indkøb af beholdere mv. Mange af de anførte udgifter er engangsudgifter, og man burde derfor som borger kunne forvente, at gebyret nu falder. Det fremhæves endvidere som et formildende aspekt, at mange borgere ikke længere har to affaldssække (110+55 l) men kun en og dermed har sparet penge. Jeg tvivler på, at det er ret mange, som har haft to sække. Det har jeg spurgt forvaltningen ind til. Ligesom jeg har bedt dem fortælle mig om muligheden for at købe en lille pose (55 l) frem for de store, som kan være meget store for små husstande. Og dermed ikke så klima- og miljøvenlige som en lille pose ville være.

Helt generelt finder jeg, at kommunen også på områder, som er gebyrfinansierede, bør undgå store stigninger, da det er at sammenligne med skattestigninger. Prisstigningerne kan mærkes, ikke mindst af pensionisterne. Jeg vil fortsat følge udviklingen på området tæt for at bidrage til at holde prisudviklingen på et fornuftigt niveau.

Sådan er det faste gebyr pr. husstand:

2021: 2256 kroner

2020: 2031 kroner

2019: 1719 kroner

2018: 1531 kroner