DEBAT: Skatten op, velfærden ned – for nogle

Jørgen Eirfeldt , Blishønevej 8, Hørsholm:

Foto: © Claus Boesen/ Media Press
Hørsholms bystyre nedprioriterer kommunens ældre, mener den tidligere Venstre-formand i Hørsholm Jørgen Eirfeldt. Arkivfoto
Hørsholms bystyre nedprioriterer kommunens ældre, mener den tidligere Venstre-formand i Hørsholm Jørgen Eirfeldt. Arkivfoto © Claus Boesen/ Media Press Rådmandsgade 10 Baghuset 1.sal 2200 København N Tlf.: 4051 5288 mediapress@email.dk www.clausboes

Som borger i Hørsholm bemærker jeg, at bystyret har valgt en prioritering, der i udpræget grad nedprioriterer de ældre i kommunen. At skatten sættes op betyder i sagens natur en øget skat på pr. måned for pensionister.

Hvad får de ældre så til gengæld. De har bl.a. fået øget brugerbetaling på vask af tøj og linned. Nedlæggelse af kommunens akutplads. Reduktion af tilskud til fodbehandlinger. Bortfald af tilskud til indkøbsture vedrørende Breelteparken. Reduktion i serviceniveauet på indsatser under praktisk hjælp i hjemmeplejen.

Endvidere reduktioner i serviceniveauet på indsatser under praktisk hjælp gennem skærpede visitationskriterier.

På positivsiden er der lagt op til en opnormering af aftensygeplejen i hjemmesygeplejen.

Der er også tilført yderligere midler til ældreområdet, men der bliver jo heldigvis også flere og flere ældre borgere i Hørsholm, så der skal nødvendigvis tilføres yderligere midler til ældre området – bare for at holde status quo. Derfor ændrer de positive elementer ikke på, at der med budgettet sker en klar nedprioritering af ældreområdet.

Dette er jo en klar politisk beslutning og prioritering af midlerne og nogle vil måske advokere for, at man med budgettet prioriterer fremtiden (børn og unge) på bekostning af fortiden (de ældre).

Det er jo et legalt valg som jeg så bare ikke deler. De ældre er den svagere gruppe (på trods af diverse pensionsopsparinger) og i øvrigt er det også den gruppe af borgere, som ved betaling af skatter gennem et langt liv, netop har bidraget til det samfund som vi kender i dag og derfor skal de selvfølgelig ikke nedprioriteres gennem kommunens spareiver.

Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt