DEBAT: Sande og ærlige handleplaner på ældreområdet

Af Annette Wiencken (K), formand for Social- og seniorudvalget og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Ældre, genrefoto