DEBAT: Kedeligt, men topunderholdende KB-møde

Af Jørgen Gad Andresen, Ådalsparkvej 39, YHørsholm

Det er ikke borgmesterens, men din egen skyld at Glen Madsen (DF) ikke længere sidder i kommunalbestyrelsen, mener Jørgen Gad Andresen.

Jeg skulle egentlig have været til Crazy Christmas Cabaret i Tivoli, men det havde fru Mette Frederiksen som bekendt aflyst. Derfor gik jeg i stedet til kommunalbestyrelsesmøde i Hørsholm den 20. december.

Underholdningsværdien var de facto næsten den samme som i Tivoli. Her blev den imidlertid leveret af Socialkonservative, Thorkild Gruelund, Venstres gruppeformand, Ann Lindhardt samt to skuffede Venstre kandidater, der ikke blev valgt ind i KB, men i lighed med undertegnede var tilskuere til mødet.

Selve kommunalbestyrelsesmødet var ret kedeligt. Hvad pressen tilsyneladende havde forudset. Idet ingen var mødt fra pressen. Men underholdningsværdien var tårnhøj.

Ann Lindhardt indledte, pænt og ordentligt, med at takke samtlige de personer, der sad i den gamle KB, men ikke skulle fortsætte, herunder LA og DF, der p.g.a. valgforbund med Venstre ikke kom ind i den nye KB.

Ann Lindhardt takkede dog ikke Anne Ehrenreich, der som bekendt heller ikke skal sidde i Venstre efter Nytår.

Derefter fremsatte Ann Lindhardt på vegne Venstre, og ikke mindst LA og DF, et forslag, der virkede ret barokt og ligegyldigt i almindelighed, og i særdeleshed fordi Jakob Nybo og Glen Madsen ikke var mødt, og Fritz Reuther, Kristian N. Jensen og Anne Ehrenreich ikke længere skal virke for V. Så det var på vegne Ann Lindhardt selv.

Derefter tog Thorkild Gruelund over! Det var verdensklasse, da Thorkild med gråd i halsen og gaver til C proklamerede, at han var ked af det og trist, fordi Jan Klit med sin BBR-fejl var så grådig.

Thorkild Gruelund, der sidste år , blev jaget væk fra sit parti (netop pga grådighed?), spillede nu den skuffedes rolle med hang til tårer. Dygtig performance, hvor TG skiftevis gjorde opmærksom på reglerne for, at Jan skulle sendes uden for døren og skiftevis at han, Thorkild Gruelund, helst ville give Jan en sviner, når han selv var til stede, løbende illustreret med avisudklip og lovtekst. Hvad det endte med gik desværre ikke rigtigt op for undertegnede.

Endelig sluttede ’Ballerup manden’ (Preben Carøe, formand for Venstre i Hørsholm, red.) og Birgitte Dyreborg, der i parentes bemærket ikke fik stemmer nok til KB, af med spørgetid efter KB mødet. Dér ved alle, at der ikke kan besluttes noget.

Dyreborg remsede tirader af påstande op, som om de var kendsgerninger, fra retssagen og bebrejdede KB, at nogle af KB medlemmerne havde grinet af hende og harcelerede over borgmesteren ikke ville svare under det punkt, hvis han ikke havde spørgsmålene på skrift.

Fru Dyreborg var så pikeret, at hun gik fra åben mikrofon. ’Ballerup manden’ sluttede af med pænt og ordentligt at orientere forsamlingen vedr. et kommunalbestyrelsesmøde i nabokommunen, hvor hr. Carøe åbenbart heller ikke havde deltaget samt ønskede KB godt Nytår!

For første gang nogensinde føler jeg trang til at takke Mette Frederiksen, fordi hun ændrede min kalender. KB mødet var super underholdende.

Og godt Nytår til alle!