DEBAT: Hvorfor lukker Familiehuset?

Af Lene Ek Christensen, Kredsformand Socialpædagogerne, Nordsjælland:

DEBAT: Hvorfor lukker Familiehuset?

Hørsholm Kommunalbestyrelsen fremlagde sidste år et budgetforslag med udsigt til at afskedige en medarbejder i Familiehuset på Stampevej. Men med den endelige aftale blev det besluttet helt at lukke Familiehuset og opsige samtlige medarbejdere. Hvad der er sket mellem forslag og aftale står helt hen i det uvisse. Det skriver Lene Ek Christensen, der er kredsformand hos Socialpædagogerne, Nordsjælland. Privatfoto

Der er meget at begræde ved lukningen af Familiehuset i Hørsholm. De mange børn og familier, som fik hjælp af kyndige psykologer og socialpædagoger går nu en usikker fremtid i møde hvad angår deres muligheder for støtte. Familiehuset havde 9 meget højt kvalificerede medarbejdere ansat, som hjalp familier med komplekse problemstillinger.

Lukningen går stik Hørsholm Kommunes egen analyse af det specialiserede socialområde (2020), som konkluderer, at en reduktion i det forebyggende arbejde vil medføre ”behov for mere indgribende foranstaltninger”. Lukningen belaster med andre ord økonomien på sigt, fordi problemerne vokser sig større. Så både i forhold til børnefamilierne og i forhold til kommunens økonomi er det svært at blive klog på rationalet bag.

For at blive klogere på beslutningen valgte vi fra Socialpædagogerne, Kreds Nordsjællands side at søge aktindsigt. Da vi ikke havde hørt fra kommunen efter en måned (en aktindsigt skal ellers besvares inden for 7 arbejdsdage), rykkede vi og fik så svar, men dette gav intet indblik i grundlaget for beslutningen om lukning af Familiehuset. Ligeledes var der ikke skyggen af en faglig vurdering af konsekvenser for borgerne, samt økonomiske konsekvenser for kommunen.

”Kommunalbestyrelsen har igennem deres interne forhandlinger debatteret forskellige muligheder, hvilket ikke er taget til referat og/eller offentligt” var meldingen, så her stopper indsigten. Før den nogensinde er begyndt.

Hvad skete der mellem budgetforslag om en afskedigelse til endelig aftale, hvor Familiehuset helt blev lukket? Hvordan vil man sikre kvalificeret hjælp til børnene og deres familier fremover? Hvorfor går man imod egen analyse, der viser, at mindre forebyggelse vil medføre større udgifter senere? Og hvorfor er det ikke muligt at få indsigt i kommunalbestyrelsens beslutningsproces?

Vi ser frem til jeres svar, Hørsholm kommune.