DEBAT: Hører ordet ‘perfid’ hjemme i en debat i Hørsholm Kommunalbestyrelse?

Preben Carøe mener, at ordet perfid skal forbydes at bruge i Hørsholm Kommunalbestyrelse, ligesom det at bande er forbudt.
Preben Carøe mener, at ordet perfid skal forbydes at bruge i Hørsholm Kommunalbestyrelse, ligesom det at bande er forbudt.

Af Preben Carøe Ringvej 24, Hørsholm

Jeg har af flere omgange opfordret borgmesteren til at gøre noget ved tonen i debatten under kommunalbestyrelsens møder, men må desværre konstatere, at der stadig er meningsudvekslinger og et sprogbrug der ikke er værdigt i et forum af folkevalgte.

Jeg har lige overværet debatten mellem Biden og Trump, og de kaldte hinanden meget, men de brugte dog aldrig ordet perfid om den andens ytringer, som det skete på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag. Ordene faldt i forbindelse med en meningsudveksling under drøftelsen om etablering af en skovkirkegård.

Ifølge den danske ordbog betyder perfid: "Som på en ondskabsfuld, bevidst forvrængende og eventuelt sadistisk måde sætter nogen i et dårligt lys eller på anden måde skader vedkommende især om ytringer".

På et i øvrigt usædvanligt roligt møde – hvor jeg oplever at de virtuelle møder har reduceret talelysten – opfordrede borgmesteren de to kombattanter til at klare det over en kop øl. Desværre tror jeg, det er blevet en tone, som nogle medlemmer har vænnet sig til, men som bestemt ikke lyder passene i borgernes øren.

En tone der uden tvivl også afholder mange borgere fra at indgå aktivt i den demokratiske proces og som – hvis ikke der gøres noget – kun vil blive hårdere, som vi nærmer os kommunalvalget.

Jeg vil derfor opfodre borgmesteren til at få etableret et kodeks for debatten i kommunalbestyrelsen, hvor blandt andet brug af ord som perfid vil blive sidestilet med det at bande, som jo er forbudt og bliver påtalt på kommunalbestyrelsesmøderne.

Et kodeks som vi der deltager i den lokale debat også skal efterleve.