DEBAT: Flyt kulturdagen til bymidten

Af Jerry Ritz, formand for Fritids- og kulturrådet i Hørsholm:

DEBAT: Flyt kulturdagen til bymidten

På vegne af Fritids- og kulturrådet i Hørsholm anbefaler formand Jerry Ritz, at der snarest muligt nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra de relevante foreninger, råd og sammenslutninger. Pressefoto