DEBAT: Et skridt i den rigtige retning

Foto: sjm

Af Thomas Madsen (V), kandidat

Der var rigtig gode nyheder i det seneste kommunale budget, der blev vedtaget dEN 29. september. Den bedste er nok, at seks ud af syv partier er med i budgetforliget, som også betyder 18 ud af 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det tyder på, at alle partierne har været klar til at samarbejde og finde kompromisser.

Det går den rigtige vej for Børn & Unge-området. Der er over de næste seks år afsat et trecifret millionbeløb til at udvikle og opdatere de fysiske rammer på skolerne samt på flere af institutionerne. Derudover får vi samtidig en helt ny institution på Rungsted Skoles matrikel.

Der er afsat de fornødne midler til minimumsnormeringerne i institutionerne plus 1,5 mio. kr. til to-lærer-ordninger i 0. klasserne. Et tiltag, som netop er en af mine mærkesager.

Jeg er meget tilfreds med, at Venstres spidskandidat, Ann Lindhardt, har fået det med i budgettet. Det er et tiltag, som Ann og jeg har drøftet længe og et skridt i den rigtige retning for skoleområdet. Næste mål er at finde penge til samme tiltag for 1. klasserne. Her kunne man starte med at forkorte skoledagen en smule, så man kan komme det første stykke af vejen.