DEBAT: De små skal have med krabasken…

Af Ole Christensen, Slotsdalen 181, Hørsholm:

DEBAT: De små får med krabasken - de store slipper

Udsigten fra Ole Christensen til golfbanen i Kokkedal, der skulle have været Hørsholms svar på Eremitagen. Foto: Privat

I den seneste udgave af Ugebladet d. 1. februar er der en fyldig omtale af processen i forbindelse med et skur/badehus på Rungsted Strandvej.

Af artiklen må man forstå, at der er generel tilfredshed med forløbet (undtagen fra ejerens side), måske bedst sammenfattet af Anne Ehrenreichs udsagn: ”…fordi jeg er optaget af en lovmæssig forvaltning i kommunen.”

Men sådan er virkeligheden bare slet ikke. Der er store sager, hvor kommunalbestyrelsen er ragende ligeglad med lovmæssig forvaltning – in casu fredningen på Kokkedal nord dvs. Kokkedal golfbane.

I 2008 blev der på foranledning af GF Slotsdalen holdt et møde med henblik på at genoprette og overholde fredningens forskrifter. Foruden en meget kompetent medarbejder fra kommunen, der er landskabsarkitekt til at ”sætte tingene på plads” deltog grundejerforeningen og ledelsen fra Kokkedal Golfklub.

Artiklen fortsætter under billedet…

Slotsdalen i 1986. Foto: Privat

Resultatet blev, at Kokkedal Golfklub skulle genoprette området, så fredningens bestemmelser blev overholdt, hvilket betød, som det blev udtrykt af kommunens repræsentant: ”90 % af alle træer skal fældes, for at opfylde fredningen”.

På trods af den indgåede aftale skete der absolut intet.

Et par år senere indbød Borgmester Slotved til et borgermøde om sagen i sognegården ved Ridebanen.

Fra golfklubben mødte et større antal golfspillere, der dannede et solidt buh-kor mod alt der ikke gik deres vej. Mere kom der ikke ud af det møde – og dog!

Der blev fældet nogle enkelte træer ud mod P. M. Daells Alle, og der blev nyplantet et solidt krat, der nu er 3-4 meter højt umiddelbart overfor min parcel. En flabet hævnakt for at være enig med Anne Ehrenreichs udsagn ”….fordi jeg er optaget af lovmæssig forvaltning i kommunen”. Det er jo trods alt Hørsholms borgere, der ejer området, som var udset til at skulle være et fristed for dem på linje med Eremitagen.

Jeg bliver trist over at blive konfronteret med, at dem med de gyldne kæder og ridderkorsene ikke er hædersmænd

Ole Christensen, Slotsdalen

Alligevel forsøger golfklubben at holde alle andre end medlemmerne ude fra området.

I de forgangne 10-12 år har alt vokset sig tættere og større. Intet er sket. Udover at Ugebladet har været så venlig at optage et par læserbreve om emnet fra mig.

Så at man har formået at få et skur ved Strandvejen ulovliggjort er virkelig en bemærkelsesværdig bedrift.

Igen ser vi, at de små skal have med krabasken og de store bliver strøget med hårene.

Jeg bliver trist over at blive konfronteret med, at dem med de gyldne kæder og ridderkorsene ikke er hædersmænd.

Udsigten fra Ole Christensen til golfbanen i Kokkedal, der skulle have været Hørsholms svar på Eremitagen. Foto: Privat