DEBAT: Behovet for separatkloakering kan godt kombineres med valgfrihed

Ib Lunde Rasmussen mener ikke, at vi kommer uden om separatkloakering, men det kan løse med en vis valgfrihed.
Ib Lunde Rasmussen mener ikke, at vi kommer uden om separatkloakering, men det kan løse med en vis valgfrihed.

Af Ib Lunde Rasmussen Lange-Müllers Allé 2, Rungsted

Mens husholdningsspildevand har en nogenlunde forudseelighed, så er det en anden historie, når vi kommer til afløb af regnvand. Alle ved, at der kan falde ganske betydelige mængder regn inden for en kort periode, så hvis regnvandet skal behandles i samme system som husholdningsvandet, så skal der etableres store forsinkelsesbassiner.

Sjælsø er et egnet naturligt forsinkelsesbassin som kan reguleres via en sluse i øst-enden af søen og Usserød Å fra krydsningen af Kongevejen til indløbet i Nivåen ved Nive Mølle er et andet kunstigt forsinkelsesbassin.

Men det er ikke alle steder store regnvandsmængder kan håndteres ved terrænreguleringer i naturen. Et eksempel er Rungsted Nord. Så når der falder store regnmængder er man tvunget til at lede en blanding af husholdningskloakvand og regnvand ud i Øresund via diverse overløbsledninger.

Det er ikke videre lækkert og i øvrigt ikke ufarligt at bade i "efter regnvejr" som man advarende siger. Løsningen på problemet er at gennemføre en separatkloakering i vejene så regnvand og husholdningskloakvand ikke sammenblandes.

Op til sidste valg gik der politik i sagen. Et flertal stemte for at gennemføre en separatkloakering af den del af Rungsted Nord, som ikke allerede var blevet separatkloakeret, men på grund af kraftige borgerprotester lod man det være frivilligt at lade sig tilslutte.

Separatkloakkerne blev anlagt, men i dag må man konstatere at kun ganske få har tilsluttet sig på frivillig basis. Og det er ikke holdbart.

Men det er også vigtigt at lade det være op til borgerne at bestemme, hvordan de vil undgå, at deres regnvand ender i husholdningskloakken. Så der foreligger en simpel løsning. Inden en vis frist skal borgernes regnvand afkobles fra husholdningskloakken enten ved en tilslutning til den opsatte regnvandsbrønd i skellet, eller ved at borgeren selv etablerer en regnvandsnedsivning på egen grund.

Den sidste løsning kræver dog at terrænet er i stand til at absorbere regnvandet.

Når vi ligger så tæt på Øresund og separatkloakering er mulig på den ene eller anden måde kan vi ikke være bekendt hvis vi ikke løser spildevandsproblemet i forbindelse med kraftig regn.