DEBAT: 37 millioner i skattestigning – og en kold skulder til de ældre

Af Ann Lindhardt (V), spidskandidat og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Foto: Morten Timm
Venstres spidskandidat Ann Lindhardt.
Venstres spidskandidat Ann Lindhardt. Morten Timm

Tre ting springer i øjnene, når man læser den netop underskrevne budgetaftale.

1) Meget trist for Hørsholm, at der kommer en skattestigning på 0,5 procent og hele 37 millioner kroner årligt. Forligsparterne lægger en ekstra skattebyrde på Hørsholms borgere, men det er Venstres klare vurdering, at der var andre muligheder.

37 mio i skattestigning er slet ikke nødvendigt og kunne værre undgået med et større politisk mod til at stoppe f.eks. mangeårigt overforbrug på f.eks. beskæftigelsesområdet, som Venstre allerede påpegede sidste år, udgiftpres på konsulenter, administrative omkostninger og en klar prioritering af langt færre planlagte stigende udgifter.

Vi skal og kan håndtere kommunens udgifter og økonomiske udfordringer inden for skattebetaling på i forvejen over 2 mia. kr.

Ovenikøbet vælger forligspartierne at sende 11 mio. skattekroner ud af byen, det giver ingen mening. Alle politikere er bekendt med, at der udløses en 'ekstra udligningsregning', når skatteprocenten overstiger 23,25 %.

Skattestigninger rammer rigtig mange, også dem der i forvejen er spændt hårdt for. 0,5 % skattestigning betyder for et par på folkepension ca. 1200 kr ekstra i skat om året. For en gennemsnitsfamilie med to erhvervsaktive forældre, betyder det knap 5000 kr om året.

Skattestigninger rammer forbruget og væksten – også lokalt.

2) I budgetaftalen 2021-2024 bliver Covid-19 ikke nævnt med et ord. Der er ekstraordinær stor usikkerhed med hensyn til vurderingen af den fremtidige økonomiske udvikling som følge af coronapandemien. Vi står midt i en sundhedskrise, derfor skal vi være mere udgiftseffektive. Derfor forslår Venstre et budget, der er med til at sikre, at kommunen har en solid kassebeholdning, så uforudsete ændringer i skatteindtægter mv. ikke får for store konsekvenser for serviceniveauet.

3) Vi hæfter os ved de store besparelser på ældreområdet, undrer os over at det har været nødvendigt og kan bestemt ikke følge prioriteringen. Der kommer flere ældre, og der mangler flere ansatte til ældreområdet. De ældre bliver ramt på skatten, men får ikke en krone retur på velfærd.

De partier, som ønsker det brede borgerlige samarbejde i kommunalbestyrelsen, bør nøje overveje om skattestigninger er med til at dele og splitte det brede politiske samarbejde. Venstre havde gerne set en bred aftale med et væsentlig mere borgerligt aftryk.