De unge og forældrene skal inddrages i alkoholpolitik

Venstre-kandidat Anne Ehrenreich. Morten Timm

Af Anne Ehrenreich (V), kandidat og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm Kommune arbejder heldigvis aktivt med, hvordan vi kan forebygge sygdom på forskellige måde. Et af de tiltag som kommunen arbejder med er en alkoholpolitik med fokus på de unge.

Det er positivt at gøre noget ved alkoholområdet, da tallene viser, at Hørsholm Kommune har et forbrug over landsgennemsnittet, og at vi er udfordret på netop dette område. Det er også positivt at forsøge at forhindre en negativ udvikling tidligt i livet.

Det er imidlertid væsentligt, at både de unge og familierne inddrages i udviklingen af politikken. Det har vi fra Venstres side sat fokus på fra start af. For at sikre ejerskab og kendskab til brugen af alkohol blandt de relevante målgrupper. Og det er heldigvis lykkes. Uden ejerskab blandt målgrupperne, så vil en sådan politik ikke kunne lykkes.

Det er også væsentligt med evaluering og opfølgning. For strammer vi grebet for meget med alkoholpolitikken, så skubber vi de unge ud på gaden og andre steder hen. Og det er jo ikke det, vi ønsker?

Venstres støtter den nye alkoholpolitik, men vi finder det vigtigt med inddragelse af både de unge og familierne.