Byggesager er eksploderet under corona

Sagerne hos Center for Byg & Miljø i Hørsholm er fordoblet på kort tid. Det udlæser kæmpe pres hos kommunens medarbejdere og giver øget ventetid for borgerne

Foto: Picasa
Det er væltet ind med sager til Hørsholm Kommunes byggesagsafdeling under coronanedlukningen i foråret, og de otte medarbejderne i afdelingen er hjemsendt for anden gang, hvilket øger sagsbehandlingstiden. Her fra et tidligere omstridt byggeri på Kløvervang i Hørsholm. Arkivfoto: Fred Jacobsen
Det er væltet ind med sager til Hørsholm Kommunes byggesagsafdeling under coronanedlukningen i foråret, og de otte medarbejderne i afdelingen er hjemsendt for anden gang, hvilket øger sagsbehandlingstiden. Her fra et tidligere omstridt byggeri på Kløvervang i Hørsholm. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Hørsholm oplever her i 2020 et sandt byggeboom hos kommunens borgere. Nye tal viser, at antallet af byggeansøgninger sendt til Hørsholm Kommune er steget voldsomt og nærmest eksploderet under forårets coronanedlukning.

"Foreløbig har vi modtaget 797 sager i år, og vi har i øjeblikket 336 verserende byggesager. Det er en fordobling i forhold til 2018 på samme tidspunkt, og noget som giver et meget stort pres," oplyser Rikke Krogsgaard Jakobsen, teamleder i Center for By og Miljø.

Tallene afslører, at husejerne tydeligvis er gået derhjemme i forårsmånederne under nedlukningen og fået gode ideer til at bygge ud.

Hjemmearbejde forsinker

Her modtog Center for Byg & Miljø alene 405 sager, fordelt med 79 sager i marts, 86 i april, 150 i maj og 90 i juni.

Selvom mængden af sager er gået lidt ned efter sommeren, så vælter de fortsat ind. Således har teamleder Rikke Krogsgaard Jakobsen noteret 68 nye sager i september, og det lægger et hårdt arbejdspres på afdelingens medarbejderstab og giver øget sagsbehandlingstid.

"Det er blevet en negativ spiral. Vi har afgjort 34 af dem, og i gennemsnit får vi afgjort mellem en og tre sager dagligt, alt afhængigt af sagernes kompleksitet. Og der er stor forskel," siger Rikke Krogsgaard Jakobsen.

For oven i fordoblingen af sager har coronaen også gjort arbejdsvilkårene vanskeligere for byggesagsafdelingens otte medarbejdere, da de nu i anden omgang er hjemsendt og skal klare opgaverne fra privaten.

"Det at sidde hjemme og arbejde med sagerne gør det ikke nemmere. Der mangler den hurtige sparring hen over bordet, men vi er blevet bedre til det," bedyrer teamlederen overfor Ugebladet.

Den arbejdssituation og sagsmængderne betyder som nævnt en øget ventetid for borgerne på at få afgjort deres ansøgninger. Fra Center for Byg & Miljø har man dog ikke opgjort, hvor meget længere ventetiden er blevet, for det afhænger meget af sagens karakter.

Gebyrsagen

I samme periode har Center for Byg & Miljø også bokset med hele gebyrsagen, da en kendelse fra Byggeklageenheden i januar slog fast, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget i gebyr i 712 byggesager.

FAKTA

I 2020 er der foreløbig kommet 797 sager ind til Center for Byg & Miljø. De 403 af dem er afgjort. Sagerne omhandler: Anmeldelsessager Dispensations-, beskyttelseslinjer- og fredningssager Diverse byggelovssager Etage og erhvervsejendomssager Landzonesager Matrikulære sager Nedrivningssager Planlovssager Sager om til og ombygning i og opførsel af enfamiliehuse Klagesager Aktindsigter

Kilde: Hørsholm Kommune

Hørsholmborgerne blev før kendelsen faktureret pr. påbegyndt halve time. Det skete efter anbefaling fra Kommunalteknisk Chefforening i 2014. Nu takseres gebyret minut for minut for den anvendte sagsbehandlingstid.

Det anslås, at Hørsholm Kommune skal tilbagebetale omkring tre millioner kroner til borgerne i for meget opkrævet gebyr.