14 socialdemokratiske fokuspunkter

Foto: Julie Grothen
Socialdemokraterne har opstillet 14 punkter i et valgprogram.
Socialdemokraterne har opstillet 14 punkter i et valgprogram.

Hørsholm: For første gang har Socialdemokraterne i Hørsholm lavet et program med visioner for det politiske arbejde de kommende fire år efter kommunalvalget den 17 november.

Valgprogrammet indeholder 14 punkter, som partiet ønsker at sætte fokus på:

n En samarbejdende kommunalbestyrelse.

n Styr på planlægningen.

n En bæredygtig kommune.

n By og borger.

n Et stærkt erhvervsliv.

n Hørsholm for alle indkomstgrupper.

n Plads til børnefamilier.

n Skole for livet.

n Et aktivt fritidsliv.

n Et godt sundhedsvæsen.

n Hjemmepleje for unge og gamle.

n Livskvalitet i vore plejeboliger.

n Hørsholm kommune som en god arbejdsplads.

n Økonomi.