Ziegler: Vi skal ikke spekulere i jordsalg

Foto: Christian Korsager