Vision for bymidte: Flere butikker og boliger, men færre p-pladser

Vision for bymidte: Flere butikker og boliger, men færre p-pladser